Regi & översättning: Erik Fägerborn
Scenografi, projektion & kostym: Tor Cederman
Koreografi: Malin Stenholm
Vid flygeln: Carina E Nilsson
Ljus: Johan Bjellsäter, Sofia Linde
Producent: Odella Schattin, Staffan Berg