Regi & översättning: Erik Fägerborn
Scenografi & kostym: Tor Cederman
Musik: Harald Lindell